REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z DZIAŁEM GRAFICZNYM

 

  1. Usługi graficzne płatne dodatkowo:
  • przepisywanie tekstu z postaci papierowej na elektroniczną
  • wyszukiwanie zdjęć, grafik itp. na darmowych i płatnych serwisach internetowych
  • wycinanie tła z grafiki

40 – 100 zł w zależności od ilości materiałów.

2. Wersje projektu graficznego:

Zawsze przygotowujemy dwie wersje graficzne projektu do wyboru (nie dotyczy większych projektów typu ebook, katalog itp.).

3. Poprawki:

Zleceniodawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z dostarczoną gotową wersją projektu, sprawdzić treść oraz ogólny wygląd projektu. W przypadku zastrzeżeń, Zleceniodawca zobowiązany jest przygotować w punktach spójną i czytelną listę poprawek do naniesienia, przesłaną w całości e-mailem. Po wykonaniu poprawek Zleceniodawca może przesłać jeszcze jeden zestaw z poprawkami w cenie projektu.

Za kolejne poprawki będą doliczane dodatkowe opłaty (wycena indywidualna).

Każda zmiana założeń lub koncepcji w trakcie lub po wykonaniu projektu spowoduje zwiększenie nakładu pracy nad nim i jednocześnie wzrost ustalonej ceny podstawowej.

4. Dobór drukarni i opieka nad przebiegiem realizacji:

Za pomoc z wyborem drukarni, przesłaniem plików do druku oraz koordynacją całego zlecenia aż do otrzymania finalnego produktu zostaje doliczone +40 zł do usługi.

Zleceniodawca po akceptacji projektu ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia błędów w wydrukowanej pracy, których nie wskazano na etapie projektowania.

5. Terminy realizacji projektów graficznych:

Termin realizacji  projektu  graficznego  następuje do  5  dni  roboczych  od  daty  dostarczenia  wszelkich niezbędnych materiałów (zdjęć, tekstów, logo, koncepcji itp.).

Za wykonanie projektu w trybie ekspresowym do 24h lub w weekendy/święta doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 30% wartości projektu.